Tähelepanu juhid ja omanikud,

kes soovivad kahekordistada oma meeskonna võimekust!

Keskmine ettevõte suudab eesmärkidest ellu viia 40%.

Kuidas tõsta sinu meeskonna sooritusvõime 80%-le?

Esimese sammuna tuvasta praegune olukord vastates PoWeR-Score testi kolmele küsimusele.
Need küsimused peegeldavad Sinu meeskonna võimekust seatud eesmärgid ellu viia.

Hinda 10-palli skaalal , millises ulatuses
allolevad väited kehtivad sinu meeskonnas.

1 – ei kehti üldse
10 – kehtib täielikult

PoWeR Score metoodikast:

ghSmart viis enam kui 20 aasta jooksul üle 15 000 tippjuhilt seas uuringu, välja selgitamaks, mis on olulisemad tegurid suurepäraste tulemuste saavutamisel. Algsest 600 edutegurist osutus otsustavaks kolm:

1. Prioriteedid (Priorities)
2. Inimesed (Who)
3. Suhted (Relationships)