Tähelepanu juhid

Hinda oma juhtmeeskonna võimet
saavutada ambitsioonikad eesmärgid
ja olla atraktiivne tööandja talentidele

Vasta PoWeR-Score testi kolmele küsimusele ja saa teada,
milline on Sinu juhtmeeskonna praeguse hetke võimekus ambitsioonikad eesmärgid ellu viia.

Hinda 10-palli skaalal , millises ulatuses
allolevad väited kehtivad sinu meeskonnas.

1 – ei kehti üldse
10 – kehtib täielikult

PoWeR Score metoodikast:

ghSmart viis enam kui 20 aasta jooksul üle 15 000 tippjuhilt seas uuringu, välja selgitamaks, mis on olulisemad tegurid suurepäraste tulemuste saavutamisel. Algsest 600 edutegurist osutus otsustavaks kolm:

1. Prioriteedid (Priorities)
2. Inimesed (Who)
3. Suhted (Relationships)