OPSP SUDOKU on juhtmeeskonna äge 3 tunnine treeningprogramm, mis aitab  oluliselt kasvatada oma meeskonna innustumust ning pühendumust või saada hea sisendi selle kohta, mida selle suurendamiseks on teha vaja. Õnnelik ja innsutunud inimene on 3 korda tulemuslikum.

OPSP (One Page Strategy Plan) on praktikas end tõhusalt tõestanud töövahend, mis joondab igapäevased ettevõtte tegevused strateegia elluviimisele. OPSP olemasolu on ka eelduseks, et organisatsioonis hakkab edukalt tööle OKR, mille sisuks on lühiajalise fookuse seadmine kõige olulisema muutuse elluviimisele.

OPSP SUDOKU treeningprogramm on kasulik, sest:

  • aitab juhil mõista, kas ta on oma meeskonnaga ühisel meelel, mida soovitakse saavutada ning kuidas sinna jõutakse

  • ühtlustab ettevõttes keele, mõistab, kuidas me millestki aru saame, mis vähendab tunduvalt mõõda rääkivust

  • aitab visualiseerida meeskonna teekonna ja hoida seda pidevalt silme ees otsuste tegemisel – kas meie tänased otsused/valikud toetavad meie ühist Visiooni

  • hinnata meeskonna innustumust, hinnata meeskonna sooritusvõimet seatud strateegia elluviia ning viia ellu strateegia

    • joondatus – kas meil on õiged prioriteedid, et mäng võita?

    • pühendumus – kas meil meeskond on õigeti komplekteeritud, et mäng võita – õiged kompetentsid ja ambitsioon kasvada?

    • koos arenemine – kas meil toimivad õiged rituaalid, läbi mille me tagame meeskonna süsteemse ning sihipärase arengu?

 

Rasmus Krummi (FRAMM AS) kogemuslugu OPSP kasutusele võtust: Kuidas joondada meeskond ühise eesmärgi nimel pingutama