Kuidas OPSP ehk üheleheküljeline strateegiaplaan saab aidata ettevõtet kasvatada? Kuidas tekib selgus, kuhu ja kui kiiresti on soov liikuda, millised on ettevõtte nõrgad kohad ning mida meeskonnaga üheskoos soovitakse täpsemalt saavutada?

Veebiseminaril jagab oma kogemust FRAMM betoonitehase tegevjuht Rasmus Kurm. Tema meeskonnas on 400 inimest ja ettevõttel on 9 tootmiskohta.

Rasmus usub, et meeskond saavutab koos oluliselt rohkem kui ükskõik milline indiviid. Ta kasvatab oma meeskonnas juhte ning suunab kõiki inimesi rohkem vastutust võtma.

Kui sinul juhina või sinu meeskonnal on sarnased väljakutsed, siis Rasmuse kogemusloost leiad hulga kasulikke ideid ja saa OPSP võimendusest rohkem teada. 

Kogemusloos kuuled:

  • Milline oli Rasmuse ja FRAMMi algne väljakutse?
  • Millist muutust ta soovis ja mis tõendab, seda et muutus on rakendunud?
  • Millest te üheskoos muutustega alustasite? 
  • Kuidas täpsemalt OPSP protsess aitas selgust luua?
  • Miks OPSP = Põhjanael?
  • Kuidas toimus 2023 aasta planeerimine ja millist rolli mängis OPSP selles protsessis
  • Kas OPSP saab aidata iga juhti ja meeskonda?

Soovid testida, kui hästi on sinu meeskond joondatud eesmärgi elluviimisele. Hea töövahend on selleks on 3 tunnine meeskonna treeningharjutus OPSP SUDOKU.