Anti Orav on Pipelife juht, kellel on ambitsioon muuta Tallinnas toimiv tootmisüksus ja Balti riikide müügiüksused  Wienerbergeri kontserni tõhusaimateks.

Asudes oma uuele positsioonile, mõistis Anti koheselt, et parimate talentide kaasamiseks oma meeskonda, on esmalt vaja ambitsioonikat eesmärki, mis kõiki innustaks ning looks inimestele võimaluse arenguks.

Selleks ei piisanud kontserni poolsest 3-5% kasvuootusest aastas, vaid vaja oli suuremat väljakutset. Nii sai seatud siht, et 3-5 aasta perspektiivis saavutatakse 2x käibe kasv ning et Tallinna tehase  võimekuse paranemise tulemusel Põhjamaades üks tehas suletakse. Tänaseks on see eesmärk saamas reaalsuseks!

Eesmärgi saavutamiseks fokusseerus Anti juhtmeeskonna treenimisele ning läbi selle organisatsiooni juhtimiskvaliteedi tõstmisele.

Muutuste elluviimiseks rakendas Anti järgmisi põhimõtteid:

  • juht on meeskonna treener, kes treenib oma meeskonda ja teeb seda süsteemselt ja järjepidevalt nädalast nädalasse.
  • äris nagu spordis võidavad meeskonnad, kes tulenevalt eesmärgist on sihipäraselt ja süsteemselt komplekteeritud ning treenitud.
  • juhtmeeskonna treenitusest (küpsusest) sõltub otseselt ettevõtte arengu kiirus. Juhtmeeskonna treenitust aitab hästi mõõta PoWeR Score test.
  • tagamaks organisatsiooni arengu sünkroonsus väliskeskkonnas avanevate võimalustega on vaja iga 90 päeva tagant organisatsioon eesmärgistada ning joondada. Kvartali eesmärgistamisprotsessi käigus uuendab iga töötaja enda arenguplaani, määratledes sellega enda panuse organisatsiooni konkurentsieelise loomisel.
  •  nädalased, kuised ja kvartali meeskonna rituaalid on treeningud, läbi mille juht kui treener kujundab meeskonnas õiged hoiakud ning tagab, et fookuses on olulised asjad ning need saavad ellu viidud.
  • nii hästi kui juht komplekteerib ja treenib oma meeskonda, nii hästi juhtmeeskonna liikmed komplekteerivad ja treenivad enda meeskondi.