Magno Kure on Smarteconi tegevjuht, kelle ambitsioon on kasvatada oma ettevõtte käive 100 MEUR-le. Ta mõistis, et ta saavutab selle vaid siis, kui tal on meeskond, kel on tahe ja kompetentsid see unistus ellu viia. Magno võttis aluseks Jim Campbelli mõtte: Kui juhi ees on väljakuste või probleem, siis esmalt on vaja veenduda, kas sul on õige meeskond ja siis seda treeninda. Treenides meeskonda laheneb ka probleem.

Magno jagab oma kogemust Empowermendi treeningprogrammist (REBOOT), millega on võimalik anda meeskonnale täiesti uus hingamine.

Selle programmi tulemusena tekib juhis selgus:

  • Kui innustunud on meeskond ühise eesmärgi saavutamisel?
  • Milline on juhtmeeskonna sooritusvõime seatud eesmärkide saavutamisel?
  • Mis on olulisem muutus juhtmeeskonna koostöös, mis on vaja saavutada järgmise 90 päevaga, et juhtmeeskonna sooritusvõime oluliselt paraneks?
  • Milline on iga juhtmeeskonna liikme panus ühise eesmärgi saavutamisel?
  • Kuidas meeskonda läbi eesmärkide joondada?
  • Millised rituaalid tagavad, et meeskond saavutab soovitud tulemused ning suudab elluviia arenguks vajalikud eesmärgid?
  • Kuidas meeskonnas kiiresti pingeid eemaldada ja leida lahendus keerulistele küsimustele?