Mõned aastad tagasi kirjutas Marcus Buckingham raamatu “9 valet töö kohta”. Kes raamatut läbi lugeda ei jõua, siis Irene Metsis on teinud ära tänuväärse töö, tehes kokkuvõtte selle raamatu põhipunktidest. Kuid selles raamatus on üks kõige suurem vale ehk müüt puudu, olulisem takistus, mis takistab ettevõtetel tõeliselt kiiresti ja jätkusuutlikult areneda. Selleks müüdiks on et  juht juhib ettevõtet. Inimesi juhtida ja õpetada ei saa! Inimesed juhivad iseennast ja õpivad vaid siis, kui nad seda tahavad, kui see on neile väärtuslik.

Selle müüdi lõksu langemist näed nii äriettevõtetes, kui riiklikes institutsioonides. Juht ei oska määratleda oma rolli ja siis selle asemel, et tegelda enda põhivastutusega, tegeldakse asendustetegevustega. Enamasti asjadega, milles tihti nad ei ole kompetentsed ja läbi mille nad tapavad organisatsioonis inimestes igasuguse initsiatiivi. Kõigile on meil teada, kuidas Riigikogu esimees, kuulutas Raviameti ebakompetentseks ning soovis ise hakata määratlema tervisekäitumisega seonduvaid reegleid. Samas näeme, kus Riigikogus Eestit edasi viivate otsustele jõudmise protsessid ei toimi ning Riigikogu liikmete käitumine (hoiakud) ei ole eeskujuks kodanikele suhtumisse riiki ja selle varasse. Ettevõtluses öeldakse, et ettevõtte arengule on tekkinud klaaslagi. Klaaslaest saab läbi vaid juhul, kui juhid muudavad käitumist ning mõistavad, et nad on eestvedajad. Kelle vastustuseks on:

  • luua tähenduslik visioon, mille realiseerumine võimaldab inimestel jõuda paremasse homsesse;
  • rakendada organisatsioonis süsteemid ja protsessid, mis aitavad inimestes vallandada nende talendid;
  • olla igapäevaselt ja iga rakuga teistele eeskujuks, oma usus ühisesse visiooni ja selle teenimisse.

Tegelikkuses juhib juht vaid oma meeskonda. Tavaliselt max 5 – 9 inimest. Nii hästi kui juht on komplekteerinud enda meeskonna ja seda süsteemselt treeninud, nii hästi tema meeskonna liikmed komplekteerivad enda meeskonnad ja treenivad neid. Läbi juhtmeeskonnas kujundatud Hoiakute tekib ettevõtte väärtuste süsteem, mida järgib ülejäänud organisatsioon. Ühes vanas raamatus on öeldud: “Su toed räägivad nii valjusti, et ma ei kuule sinu häält.” See lause on kirja pandud üle 2000 aastat tagasi. See ongi süsteem ja protsessiks saab see siis, kui seda pidevalt uuel arengutasemel korratakse.

Mõned praktilised näited, kus ilmneb et juhil on jäänud olulised valikud tegemata ja rakendamata:

  • enamusel ettevõtetel on sügisel toimumas nn strateegia ja eelarvestusprotsess. Strateegiat on vaja selleks, et organisatsioon looks sihikindlat võimekused, mis aitavad neil 3 aasta pärast olla konkurentidest edukamad, saavutada tõeline eelis ja võita soovitud mäng. Enamasti on siin suurimaks takistuseks, et juhtmeeskonnas puuduvad inimesed, kes suudavad visioneerida ja selle elluviimiseks organisatsioon joondada. Esiteks,  miks meeskond ei ole õigete inimestega komplekteeritud. Teiseks, millised tõukursüsteemid juht on rakendanud, et oma meeskonna liikmetel vajalikud teadmised, oskused ja kogemused tekiksid. Kunagi olid Amazon ja Google väiksemad kui Telia ning nende arengukiiruse mootoriks oli see, et juhtmeeskond esitas iga nädala kolm olulist küsimust, mis aitasid neil luua karbist väljavaate ning kvartalase eesmärgistamisprotsessi panustada asjadele ära tegemisele, mis tõeliselt muudavad mängu. Tavalises organisatsioonis esitakse neid küsimusi 1 korda aastas ehk reageerimiskiirus on 52 korda aeglasem.
  • juhul kui organisatsioon ei saavuta soovitud tulemusi või läbimurret arengus, siis põhjust tuleb otsida juhtmeeskonna komplekteerimises, kas õigetes rollides on õiged inimesed. Jim Collins on öelnud, et Õiged inimesed teevad Õigeid asju Õieti. Ettevõtetega koostööd alustades on paari nädalaga selge, kas meeskond on komplekteeritud soovitud eesmärgi saavutamiseks õieti. Kas inimesel on olemas vajalikud kompetentsid ning tahe. Tahte olemasolul saab mingis ulatuses kompetentsust kompenseerida. Vastupidi see algoritm ei toimi.  Teadmised, oskused ja kogemused on TAHTE olemasolul omandatavad. Juhul kui juht ei ole valikutes aus, siis halvab see kogu juhtmeeskonna töö ning võimenduse tekitab pingeid kogu organisatsioonis.
  • kui organisatsioonis on pinged, ehk inimesed ei tunne enda psühholoogiliselt turvaliselt, siis enamasti ei toimi ettevõttes koostöö põhimõtted. Mõnes organisatsioonis nimetakse neid väärtusteks, teistes koostöö põhimõteteks. Heal lapsel mitu nime. Kui ettevõtte väärtused on vaid soov mõtlemine või loosungid seinal, siis inimesed tunnetavad selle mõne esimese tööpäevaga ära. Neil edastatakse jõuline ja selge sõnum, et meie karjas see millest räägitakse ja mis tegelikult toimub, on kaks erinevat asja. Tulemuseks on see, et inimestel suhete/pingete haldamisele läheb oluline osa oma energiast. Eelmisel kuul palusime OIXIO inspiratsiooni päeval hinnata osalejatel, kui heas vormis on nende meeskonnad. Tulemuseks oli 268 punkti 1000-st ehk ettevõtte töötajate energiast 27% suunatakse väärtuse loomisele, ülejäänud suunatakse organisatsiooni sisse (küsitluse tulemused).

Empowermendi partner Toomas Soosaar alati, kui alustab koostööd uue juhtmeeskonnaga, tutvustab juhile Jim Cambpell põhimõtet, mida viimane rakendas Google ja teistel meie käitumist muutnud ettevõtete juhtmeeskondade disainimisel.

“Kui juht seisab silmitsi võimaluse või probleemiga, siis peab ta veenduma, et tal on õige meeskond ning seda treenima. Töötad meeskonnaga ja probleem laheneb.”

Huvitavat ja kasuliku järgmisteks nädalateks:

  • kogemuslugu  – Aili Nurmeots “Kuidas võimendada üksikisiku energia meeskonna suuerpäraseks tulemuseks” 10.11.2022 kell 09:30. Aili on olnud eraettevõtja, juhtinud rahvusvahelise kontserni tütart, olnud riiklikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides personali partner. Kogemustega on tekkinud teadmine, et  suurepärase tulemuse toob koju Unistuste meeskond ning sellised meeskondi on võimalik luua ja teadlikult arendada. Aili tutvustab oma tööriistaportfelli. Registreerun.
  • 2 tunnine treening juhtmeeskonnale “Strateegia SUDOKU”.  Sisukas ja meeskonnas ühist energiat loov mõtteharjutus, kus 2 tunni jooksul üheskoos mõistate, kas te olete ühel lehel ja milline on liikmete innustumus muuta strateegia reaalsuseks. Täiendav info.
  • “Expand Your Business Aboard” – Leila Haugas, alustab 15. novembril 8 inimesega reaalsust nihestavat missiooni, kuidas 8 nädalaga teenus uuele turule viia. Programmi liitunud Leila suunamisel ja üksteist toetades agiilselt leiavad parima viisi, kuidas targemini ja kiiremini soovitud tulemused saavutada. Uute Turgude Hõivamise Unistuste Meeskonnas on veel paar vaba kohta. Registreerun
  • film “Kurbuse kolmnurk” – äge satiiriline vaade, kuidas muutused väliskeskkonnas võivad ühe hetkega muuta inimeste käitumist, meeskonna dünaamikat ja rolle meeskonnas. Kui tähelepanelikult selle nurga alt vaadata, avastad asju kus ise igapäevaselt vääratad ning ka kasulike nippe, mis mõjutavad meeskonna koostööd.