GET BIG FAST

metoodika rakendamine

Kuidas me parandame meeskonna sooritusvõimet?

Meeskonna joondamine

Meeskond liigub ühes rütmis eesmärgi poole, mis kõiki innustab.

Pühendumuse loomine

Igal meeskonna liikmel on selge, milline on tema panus ühise eesmärgi saavutamisel.

Parandame koostööd

Järjepidev parema lahenduse otsimine läbi regulaarse tagasiside.

Rakenduskava

Vii oma meeskonna sooritusvõime uuele tasemele!
See määrab, kuidas viid ellu oma 2020 aasta plaanid.

Toomas Tauk, tegevjuht

Empowerment aitab eesmärgid ja plaanid parimal moel sõnastada ning on abiks ka reaalselt asjade ära tegemises ????

Rain Laane, juhatuse esimees

Läbi erinevate tehnikate ja tööriistade kasutamise suudame oma soovitud tulemust mitmekordistada ja kiirendada.

Tanel Venderström, tegevjuht

Tugi raskete muudatuste läbiviimisel. Olemas on selge fookus, toimivad rutiinind, mille tulemusel müügi hit rate paranenud poole võrra!

Harju Elekter Elektroonika – Indrek Ulmas

Teekond tulemuspõhise mõtlemise juurde on käänuline nagu ameerika mäed, aga konkreetse ja järjepideva juhendamisega on kõik võimalik.”

Läbi rakenduskava omandad teadmised ja oskused,
kuidas lühikese ajaga meeskonna sooritusvõimet oluliselt parandada:

luues ettevõtte strateegia ja seda toetava tegevusplaani, mis kõiki meeskonnaliikmeid innustab ning mille realiseerumine aitab ellu viia nende isiklikud arenguplaanid;

kus iga meeskonna liige sõnastab enda panuse, aitamaks organisatsioonil parendada oluliselt oma tuleviku konkurentsivõimet;

kus organisatsioon on võimeline kiiresti reageerima ja enda kasuks pöörama väliskeskkonnas avanevad võimalused.

kus kogu organisatsioon tulenevalt muutunud fookusest on suuteline ümber joonduma ning selleks ei kulu inimese kohta üle 4-5 tunni kvartalis.

Rakenduskava tutvustavad töötoad