Kuidas kiiresti parendada organisatsiooni sooritusvõimet

Winning team Quick start

GBF töötoad toimuvad neljapäeviti kell 09:30-11:30
Empowermendi ruumides, Lasnamäe 4B

 • osalejate arv on piiratud 6 – 7 inimesega;
 • töötuba toimub arutelu vormis;
 • igas töötoas osaleb klient, kellel on praktiline kogemus töötoas käsitlevas teemas
 • 1 osaleja tasu töötoas 199 EUR + km
 • ettevõttel on võimalik soetada kvartali pakett, mis tagab ettevõte jaoks 1 koha igas töötoas, maksumus 2199 EUR + km

GET BIG FAST (GBF) on juhtimismudel, mis keskendub organisatsiooni koostöökultuurile. See, kas ettevõttes on ühine, kogu organisatsiooni hõlmav kultuur olemas, mõjutab seda, kui suures ulatuses organisatsioon oma strateegia/plaanid suudab ellu viia.

„Organisatsioonikultuur on see, mis sööb strateegia oma hommikusöögiks“
Peter Drucker

GBF on terviklik metoodika, millega kaasata oma meeskonnaliikmete tugevused organisatsiooni edu edendamiseks.

Organisatsiooni kultuur peab olema ühine kõikide üksuste ja funktsioonide üleselt, niisamuti nagu saab liikluses korraga kehtida vaid kas vasaku või parema käe süsteem. Kui vastav otsus on jäänud tegemata, siis tulemuseks on kaos ja palju ohvreid. Juhi vastutus on see kaos ära hoida.


JÄRGMISED TÖÖTOAD

 • 20.02.2020Kuidas 4 nädalaga tõsta meeskonna sooritusvõimet 2 korda – GET BIG FAST sissejuhatus, kus saad ülevaate, millised on olulised aspektid unistuste meeskonna ehitamiseks. Juhul, kui Sul puudub meeskond, kes tahab ja suudab plaanid ellu viia, siis kõik Sinu plaanid jäävad vaid unistusteks. Soovin osaleda.
 • 27.02.2020 Tahe – isiklik arengukava – tervikisiksuse 4 dimensiooni. Miski ei juhtu kui asi ei ole isiklik. Kui puudub tahe, siis on inimesel keeruline mõista, miks ta peab pingutama, miks ta peab tegema ka asju, mis ei tundu talle meeldivad. Soovin osaleda.
 • 05.03.2020 Tähendusekeskne organisatsioon – mängu käivitaja – MTP (massive transformative purpose). Uus põlvkond ei käi lihtsalt tööl, nad tahavad teha midagi, mis muudab maailma. Kui organisatsioonil puudub karismaatiline eesmärk, siis on talente keeruline kaasata.
 • 12.03.2020 Meeskonna 90 päeva fookus. Organisatsioonid ei sure ideede nälga, vaid oskamatusest fokusseerida oma energia arengu jaoks kõige olulisemate asjade elluviimisele. Pakiline võidab olulisuse, jäävad igapäevaste tulekahjude varju. Kõige olulisem küsimus kvartali fookuse seadmisel on – mis on see, mille tegemata jäämisel kaotab kõik muu tähtsuse?
 • 19.03.2020 Tulemustablood – inimesed teevad seda, mida mõõdetakse. Kui organisatsiooni eesmärgid, nende saavutamise progress ning iganädalased otsused on kõikidele töötajatele nähtavad, siis muutub organisatsioon läbipaistavaks. Totaalne läbipaistvus on usalduse vundament. Kui viimane puudub, siis koostöö ei toimi.
 • 26.03.2020Starteegia – vastus küsimusele, kas me ka tegelikult tahame võita? Kui kõigil on ühine arusaam, mis on võit, ja see kõiki ka innustab, siis läbi õigete küsimuste esitamise leitakse vastused, kuidas eesmärgid saavutatakse. Juhtmeeskond peab vähemalt kord kuus leidma nendele küsimustele vastused. Muidu võib juhtuda, et teil jääb märkamata oluline muutus turul ning organisatsioon suunab oma energia asjadele, mis enam ei vasta muutunud kliendi käitumisele.
 • 02.04.2020 Väärtuspakkumine – miks peaks klient just meid valima 1000 teise teenusepakkuja seast? Mis on see töö, mida klient meilt tegelikult ootab? Mis on meie lubadus ning mille põhjal me iganädalaselt mõõdame, kuidas me täidame endapoolseid lubadusi?
 • 09.04.2020 Kliendi väärtusahel – kuidas võimalikult palju kliendi tegemistest endale haarata. Klient on ainus, kes hindab meie ettevõtte väärtust. Klient valib partneriks ettevõtte, mille teenuse läbi on tal võimalik saavutada enda eesmärgid kiiremini, odavamalt või väiksema panusega.
 • 16.04.2020 Kuidas 4 nädalaga luua unistuste meeskond – kuidas luua platvorm talentide kaasamiseks, läbi kelle on võimalik muuta ettevõtte arenguvisioon reaaluseks?
 • 23.04.2020 Kuidas luua kogukond, kes on sinu lojaalseim klient ning suurim ettevõtte väärtuse looja. Kuidas luua organisatsiooni eksponentsiaalse kasvu mootor.
 • 30.04.2020 Starteegia – Playing to win. Strateegia koostamisel on esimesteks küsimusteks, mis on võit ja kas meeskond ka tegelikult tahab võita. Kui kõigil on ühine arusaam, mis on võit, ja see kõiki ka innustab, siis läbi õigete küsimuste esitamise leitakse vastused, kuidas eesmärgid saavutatakse. Juhtmeeskond peab vähemalt kord kuus leidma nendele küsimustele vastused. Muidu võib juhtuda, et teil jääb märkamata oluline muutus turul ning organisatsioon suunab oma energia asjadele, mis enam ei vasta muutunud kliendi käitumisele.
 • 07.05.2020 Organisatsiooni väärtused – reeglid, kuidas jääb ellu organisatsioon ja kuidas organisatsioonis ise ellu jääda. Juhtimisprintsiibid, millest lähtub kogu organisatsioon oma igapäevaste otsuste tegemisel. Juhul, kui siin selgus puudub või need ei kehti üheselt kõigile, siis on organisatsiooni kiirus ja koostöövõimekus madal. Kui inimene ei tunne end turvaliselt, siis ta kahtleb ja ei ole loominguline.
 • 14.05.2020 Tahe – isiklik arengukava – tervikisikuse 4 dimensiooni. Miski ei juhtu kui asi ei ole isiklik. Kui puudub tahe, siis on inimesel keeruline mõista, miks ta peab pingutama, miks ta peab tegema ka asju, mis ei tundu talle meeldivad.
 • 21.05.2020 Staatusraport ja 1:1 eneseanalüüs – kuidas luua organisatsioonis pidev paremate lahenduste otsimise ja leidmise harjumus. Inimene õpib läbi kogetu teadvustamise – eneseanalüüs on siin võimasaim õpivahend ja motivaator.
 • 28.05.2020 Kliendi väärtusahel – kuidas võimalikult palju kliendi tegemistest endale haarata. Klient on ainus, kes hindab meie ettevõtte väärtust. Klient valib partneriks ettevõtte, mille teenuse läbi on tal võimalik saavutada enda eesmärgid kiiremini, odavamalt või väiksema panusega.

TOIMUNUD TÖÖTOAD

 • 09.01.2020 Kuidas 2020. aastal võita mäng. GET BIG FAST sissejuhatus, kus saad ülevaate, millised on olulised aspektid unistuste meeskonna ehitamiseks. Juhul, kui Sul puudub meeskond, kes tahab ja suudab plaanid ellu viia, siis kõik Sinu plaanid jäävad vaid unistusteks.
 • 14.01.2020ACCE100 – 2020 tegevusplaan. Kuidas teha 2019. aastaga võrreldes 2 korda suurem arenguhüpe multimodaalse tarneahela loomisel (toimumiskoht Tallinna Lennujaam).
 • 16.01.2020 – Strateegia ühel lehel (OPSP). Kui Sul on soov meeskond ühele lehele saada, siis pead alustama selle lehe loomisest. Ebamäärasus ühises sihis on suurim organisatsiooni arengu takistus.
 • 23.01.2020 – Rolli tulemuskaart – inimesed on kordades tulemuslikumad, kui nad teavad, milliseid tulemusi neilt oodatakse.
 • 30.01.2020 Staatusraport ja 1:1 võtmetulemuste analüüs – kuidas luua organisatsioonis pidev paremate lahenduste otsimise ja leidmise harjumus. Inimene õpib läbi kogetu teadvustamise –  eneseanalüüs on siin võimsaim õpivahend ja motivaator.
 • 06.02.2020 Kuidas me otsuseid teeme ja konflikte lahendame. Koosolekute rütm on kui inimese südame rütm. Kui siin tekivad häired, siis asjad ei toimi ja suutlikkus väheneb. Soovin osaleda.
 • 13.02.2020 Meeskonna joondamine ühisele fookusele. Inimene saavutab tunduvalt rohkem siis, kui ta seab ise endale eesmärgid ja võtab nende eest vastutuse. Kuidas kord kvartalis kogu organisatsioon joondada ja viia tegevused vastavusse väliskeskkonnas toimunud muudatustega. Soovin osaleda.

Töötoad toimuvad neljapäeviti kell 09:30-11:30

Empowermendi ruumides, Lasnamäe 4B

 • osalejate arv on piiratud 6 – 7 inimesega;
 • töötuba toimub arutelu vormis;
 • igas töötoas osaleb klient, kellel on praktiline kogemus töötoas käsitlevas teemas
 • 1 osaleja tasu töötoas 199 EUR + km
 • ettevõttel on võimalik soetada kvartali pakett, mis tagab ettevõte jaoks 1 koha igas töötoas, maksumus 2199 EUR + km