Loading Events

Suhted, mitte võim, aitavad sul juhina saavutada paremad tulemused

GBF juhtimissüsteemi toimimise kriitiline alustala on koosolekute rütm – sinu organisatsiooni südamerütm.

Oluline on tagada inimeste suhtluses süsteemus ja järjepidevus. Kindel rütm ja struktuur tagab koosolekute (treeningute) tulemuslikkuse ning tõhususe inimeste aja ja organisatsiooni ressursside kasutamisel.

Hästi toimiv kommunikatsioonirütm loob organisatsiooni kultuuri, hoiab inimeste fookuse arengul ja tagab kokkulepitu ära tegemise. Rituaalid loovad meeskonna, selle koostöö tõhususe ning ühtlasi määratlevad ka arengukiiruse.

Koosolekute ajastamine organisatsiooni liikmete kalendrites, tagab organisatsiooni ülese tervikliku kommunikatsiooni- arhitektuuri toimimise ning inimeste tegevustes joondatuse ning sünkroonsuse.