Loading Events

Kui tahad võita, siis tuleb alustada ausalt vastamisest  küsimusele, kas me ka tegelikult tahame võita?

Kui kõigil on ühine arusaam, mis on võit, ja see kõiki ka innustab, siis leiab lihtsasti ka vastused küsimustele, kuidas eesmärgid saavutatakse. Ja neid vastuseid tuleb vastu reaalsus, testida iga 2 nädala tagant.  Muidu võib juhtuda, et teil jääb märkamata oluline muutus turul ning organisatsioon suunab oma energia asjadele, mis enam ei vasta muutunud kliendi käitumisele.