Loading Events

Strateegia koostamisel on esimesteks küsimusteks, mis on võit ja kas meeskond ka tegelikult tahab võita. Kui kõigil on ühine arusaam, mis on võit, ja see kõiki ka innustab, siis läbi õigete küsimuste esitamise leitakse vastused, kuidas eesmärgid saavutatakse. Juhtmeeskond peab vähemalt kord kuus leidma nendele küsimustele vastused. Muidu võib juhtuda, et teil jääb märkamata oluline muutus turul ning organisatsioon suunab oma energia asjadele, mis enam ei vasta muutunud kliendi käitumisele.