Loading Events

Võidavad meeskonnad, mida komplekteeritakse ning treenitakse eesmärgist lähtuvalt, süsteemselt ning sihipäraselt. Säilitamaks organisatsiooni kiire ja jätkusuutlik areng, on juhi tähtsaimaks ülesandeks iga kvartali alguses veenduda, et võitmiseks vajalikud rollid on paigas ning komplekteeritud õigete inimestega. Eksimused siin maksavad kätte nii arengukiiruses kui ka languses.  Tekib oht kaotada meeskonnast parimad oma parimad talendid.

Rollidepõhine mõtteviis on oluline alustala, liikumaks tähenduspõhisele juhtimisele.