Pühendunud meeskond: kolm tegurit mis inspireerivad kirge ja tagavad meeskonna tulemuslikkuse – Ivar Raav

Loading Events
  • 2016.aasta McKinsey uuringu järgi peab 86% juhtidest end sütitavaks ja eeskujulikuks juhiks. Sama uuringu järgi 82% töötajatest ei pea end organisatsioonile pühendunuks.
  • 90% soovitud organisatsioonilistest muutustest kukub läbi, sest organisatsiooni kultuuri ei võeta piisavalt arvesse. (McKinsey, 2014)

Ivar räägib praktiliste näidete varal kuidas juurutada juhtimiskultuuri, kus inimesed on kaasatud, inspireeritud ning soovivad organisatsiooni edule kaasa aidata. Kuidas panna juhtmeeskond tööle neid inspireeriva eesmärgi suunas, kuidas teha raskeid valikuid ja aidata kaasa organisatsioonide transformatsioonile, kus iga liige aitab kaasa üksteise sihtide täitmisele. Kuidas luua juhtimiskultuur, milles tõe poolest väljendub mõte, et „inimesed on meie suurim vara“ ning see pole vaid ilus turundussõnum. Toome väga praktilisi ja käegakatsutavaid näiteid igapäevaelust organisatsioonides.

Ivar Raav (www.juhtimisjalajalg.ee) on saanud oma inspiratsiooni juhi toetamisest ning sisemisele kasvamisele kaasa aitamisest. Tema fookus on tänu pikaajalisele juhtimiskogemusele süsteemsel praktiliste juhtimisoskuste õppimisel ning organisatsioonikultuuri arendamisel inimesekeskseks.

Ivar omab ligi 15-aastast kogemust inimeste arendaja ja koolitajana ning üle 10 aastat juhtimiskogemust spetsialistide ning peamiselt juhtide juhina Swedbankis, Omnivas ja If Kindlustuses. Ivaril on organisatsioonikäitumise magistrikraad praktika toetamiseks süsteemsusega, bakalaureusekraad matemaatikas ning hetkel täiendab ta end Holistika Instituudis, et tuua terviklikku inimesest lähtuvat (holistilist) juhtimist Eesti juhtimismaastikule.

Oma senistes kogemustes juhina on ta peamiselt fokuseerunud inimesekeskse ärijuhtimise juurutamisele ja juhtide juhtimiskäekirja kujundamiseks inimesest lähtuvaks.

Go to Top