Kogemuslugu – produktiivne paranoia

Loading Events

Öeldakse, et meie elukvaliteet on otseses sõltuvuses sellest milliseid küsimusi, me endale esitame. Kui plaan organisatsiooni kiiresti kasvatada, siis 4 olulisemat küsimust, millele vastuse leidmisega juht peab süsteemselt ja regulaarselt vastama on:

  • inimesed – kas mul on meeskonnas õiged inimesed ja kas ma olen neid valmis homme uuesti värbama;
  • strateegia – kas meie strateegia eristab meid selgelt konkurentidest ning tagab meile püsiva positiivse rahavoo ka tulevikus;
  • täideviimine – kas kõik protsessid toimivad suurepäraselt ning tagavad parima tulemuslikkuse;
  • vaba raha – kas organisatsiooni on piisavalt vaba raha, millega finantseerida arengut ning mis aitab toime tulla ka tormiste ilmadega.

Nendele küsimustele vastuste vastamine aitab kiiresti tuvastada kriitilised arengutõkked, mis tavaliselt jäävad igapäevas möllus enamusel juhtudel märkamata.

 

Go to Top