Õppimine, mis jääb külge – Leena Kivisild

Loading töötoad
Õppimise ja individuaalse kasvu konsultandina aitan liidritel luua õppeprogramme, mis ärgitavad töötajaid võtma vastutust oma isikliku ja professionaalse kasvu eest. Selle tulemusena luuakse õppimise kultuuri, mis toetab mugavustsoonist väljumist, koosloomet ja jagamist. Nii vallandub inimeste potentsiaal, mis viib tähendusrikka töö, viljaka koostöö ja paremate äritulemusteni.
Omandasin ärijuhtimise magistrikraadi Tartu Ülikoolist ning oman holistilise regressiooniterapeudi kutset Holistilisest Instituudist. Isikliku kasvu konsultandina ühitan coachingu ja teraapia meetodid. Olen töötanud koolitus- ja tootmisettevõtetes juhina, koolitajana ja arendajana.
Go to Top