Loading Events
This event has passed.

Elluviimine

Meeskonna nädalakoosolek on juhi kõige olulisem tööriist, läbi mille tagada meeskonna tulemuste elluviimine.

Kui töövahend on õieti kasutuses, siis sellest on inimestele kasu ja nad väärtustavad seda.

Nädala koosoleku põhireeglid:

  • nädala koosoleku eesmärk on hoida inimeste fookuses meeskonna arengueesmärgid;
  • nädala koosolekul lepitakse kokku kuidas eemaldada meeskonnalt 1 – 2 kõige suuremat takistust, mis ei võimalda meeskonna liikmetel saavutada suurepäraseid tulemusi;
  • ükski teema, mis nädala koosoleku on arutlusel ei tohi ulatuda pikemasse perspektiivi, kui jooksev nädal;
  • nädala koosolekul ei arutata teemasid, mis on meeskonna liikme pädevus, juhul kui see meeskonna liige ise ei ole seda teemat ülesse tõstnud.