Meeskond – inimese tulemuslikkuse võimendaja

Loading töötoad

“Meeskond on hulk inimesi, kes on pühendunud üksteise eesmärkide saavutamisele” – Patric Lencioni

Probleem: Meeskonna tulemuslikus on madal, kuna meeskonna koostöö dünaamika ei toimi. Meeskonnalt oodatakse järjest paremaid tulemusi, kuid samal ajal teadlikult ei investeerita meeskonna liikmete ja koostöö võime arengusse.

Lahendus: Võta kasutusele meeskonna arendamisel tippspordis end tõendanud meetodid, kuidas seatakse eesmärk, luuakse usalduslik töökeskkond, tagatakse iga meeskonna liikme areng ning teadlikult treenitakse kokkumängu.

Tulemus: Meeskond on kordades edukam tulemuste saavutamisel. Inimesed võimendavad üksteist ning suudavad saavutada koos kordades rohkem, kui nad suudaksid teha seda üksinda.

Organisatsiooni võimekus iteratiivselt areneda on võimas konkurentsieelis tänases kiiresti ja ettearvamatult muutuvas maailmas.

Go to Top