Kogemuslugu – X-Factor, toimiv ettevõtte kultuur loob jätkusuutliku konkurentsieelise – Henri Aaslav-Kaasik, Barret Values Center

Loading Events

Organisatsioon on kui jäämägi, mille edu aluseks on enamasti see, mis välja ei paista. Henri on organisatsioonide arendamisel kasutusele võtnud Barret Value Centri poolt välja töötaud metoodika, mille alusel on võimalik kiiresti avastada organisatsiooni jätkusuutlikku arengut pärsivad tegurid. Kui organisatsioonid kasvavad ja sinna lisanduvad uued inimesed, siis unustatakse uuendamast koostöö põhimõtted, ehk organisatsiooni väärtused. Kui juht sellega teadlikult ei tegele, siis tekivad need iseenesest ning enamasti moel, mis juhtide arusaamaga ei ühti. Tekivad pinged ning organisatsioon kaotab võimekuse areneda.

Go to Top