Kvartaalne eesmärgistamine – juhi tööriist kaose juhtimiseks piiratud ajas

Loading Events

Tähelepanu! Kui Sinul juhina on soov nutikalt kohandada oma organisatsiooni turul toimuvate muutustega, siis tule kindlasti osalema.


Virtuaalne töötuba ehk 1- tunnine interaktiivne treening, milles osaleja on treeningu lõpuks koostanud meeskonnale kvartali plaani. 


Oluline teada:
0salejate arv on  piiratud maksimaalselt kuni 20 osalejaga
Osalemine
on tasuta ja üle interneti. Iga osaleja saab personaalse töölehe, millega treeningu käigus tööle hakkab.

Registreeru kohe, sest vabad kohad täituvad kiiresti.
(Registreerumiseks täida palun lehe lõpus olev vorm)


Kiiresti arenevad ettevõtted, kes on suutelised kiiresti ära kasutama muutunud majanduskeskonda kasutavad kvartatali-põhist eesmärgistamist ja planeeimist. Kvartalipõhine eesmärgistamine aitab hoida fookuse olulistel asjadel, mis loovad läbimurret tagava konkurentsieelise.


Sellisel lähenemise eelisteks on:

  • Organisatsioon on iseõppiv – hinnates igakuiselt enda toimimist vastu turul toimuvaid muutusi, ehk regulaarselt vaadatakse kastist välja.
  • Organisatsioon laseb kiiresti lahti tegevustest, mis väärtust ei loo ning mis ei aita tulevikus saavutada paremat konkurentsivõimet.
  • Liikumine väikeste sammudega loob inimestele julguse katsetada asju teistmoodi tegema, ehk innovatsioon saab igapäeva-tegevuse loomulikluks osaks
  • Inimesed seavad igaks kvartaliks endale arengueesmärgid, kuidas enda rollis saavutada 2 korda rohkem 2 korda väiksema pingutusega
  • Inimeste areng on juhtide pidevas fookuses, kuna tegemist on ettevõtte jaoks olulise nn X-Factoriga
  • Kuna toimub pidav areng, siis on fun – ainult kasvav organism on ilus (elus)
  • Organisatsiooni eesmärgistamiseks ning joondamiseks ei kulu inimestel üle tunni nädalas
  • Turu muutused on oodatud, kuna need loovad nutikatele ja krapsakatele eelise ja võimaluse turuosa juurde võita.
  • Organisatsioonis on vähem pingeid, energia läheb ühisele loomele, mitte sisemisele poliitikale

Virtuaalne töötuba ehk 1- tunnine interaktiivne treening, milles osaleja on treeningu lõpuks koostanud meeskonnale kvartali plaani.

 

Go to Top