GET BIG FAST, kuidas 4 nädalaga oluliselt parendada meeskonna sooritusvõimet

Loading Events

Töötoas omandad teadmised ja oskused, kuidas on Sul võimalik lühikese ajaga oma meeskonna sooritusvõimet oluliselt parendada:

 • luues ettevõtte strateegia ja seda toetava tegevusplaani, mis kõiki meeskonnaliikmeid innustab ning mille realiseerumine aitab ellu viia nende isiklikud arenguplaanid;
 • kus iga meeskonna liige sõnastab tulenevalt oma rollist enda panuse, aitamaks organisatsioonil parendada oluliselt enda tuleviku konkurentsivõimet;
 • kus organisatsioon on võimeline kiiresti reageerima ja enda kasuks pöörama väliskeskkonnas avanevatele võimalused. Kui võimalused jäävad kasutama, siis need realiseeruvad ning muutuvad organisatsiooni jaoks tulevikus ohuks.
 • kus kogu organisatsioon on suuteline iga kvartal tulenevalt fookusest ümber joondama ning selleks ei kulu inimese kohta üle 4-5 tunni. See on alla 1% kvartali töötundide mahust, mis on tunduvalt väiksem ajakulu, kui organisatsioon liigub vales suunas või on jäänud joondamata.

GET BIG FAST (GBF) on lihtne koostööreeglite kogum, mille rakendamisel paraneb organisatsioonis oluliselt meeskonna sooritusvõime. Ettevõtte kultuur ei ole mitte midagi muud, kui meeskonna koostööreeglid. See, kas ettevõttes on ühine, st kogu organisatsiooni hõlmav kultuur olemas, mõjutab seda, kui suures ulatuses organisatsioon oma strateegia/plaanid suudab ellu viia.

Kui vaadata organisatsioonikultuuri olemust, siis põhineb see kolmel lihtsal reeglil:

 • kuidas me eesmärke seame, nii et need kõiki innustaksid;
 • kuidas me lepime kokku selles, kes kuidas panustab, et me üheskoos seatud eesmärgid saavutaksime;
 • kuidas me igapäevaselt koostööd teeme:
  • kuidas me otsuseid teeme;
  • kuidas me koosolekuid peame;
  • kuidas me omavahel suhtleme.

Organisatsiooni kultuur peab olema ühine kõikide üksuste ja funktsioonide üleselt, niisamuti nagu saab liikluses korraga kehtida vaid kas vasaku või parema käe süsteem. Kui vastav otsus on jäänud tegemata, siis tulemuseks on kaos ja palju ohvreid.

Juhi vastutus on see kaos ära hoida

Mida suuremaks organisatsioon kasvab, seda suuremaks kasvab ka korratus. See tuleneb termofüüsika esimesest seadusest – tegemist on loodusjõuga, mida nimetatakse entroopiaks. Termofüüsika teine seadus ütleb, et korra loomiseks tuleb rakendada jõudu, teha tööd. Vastasel korral tekitab osakeste korrapäratu liikumine vaid soojust, mis inimsuhetes väljendub läbi inimestes ilmnevate sisemiste pingete ning omavaheliste konfliktide kasvu.

GBF on lihtne ja terviklik metoodika, kuidas organisatsioonis süsteemselt rakendada muutuste elluviimise kultuuri. Selle rakendamine sõltub vaid juhi / juhtmeeskonna tahtest. Käitumist on inimene suuteline muutma koheselt kui tal on selleks tahe. Käitumise muutumine harjumuseks võtab aega. Siinkohal on otstarbekas kaasata välist energiat (konsultanti), kes on oma nõuga abiks uute käitumispõhimõtete rakendamisel ja toetavaks jõuks nende käitumiste kinnistamisel. Parim tugimehhanism on Sinu enda meeskonnakaaslane, kes annab Sulle kohest ja ausat tagasisidet kui Sa libastud ja reegleid rikud.

GBF põhielemente on võimalik juhtmeeskonnal organisatsioonis rakendada 4 nädalaga. Kui juhid on uued mängureeglid omandanud, siis läbi enda isikliku eeskuju ja juhendamise õpib nende põhimõtete järgi käituma kogu ülejäänud organisatsioon. Kui edukas on organisatsioon muutuste elluviimise kultuuri rakendamisel, sõltub vaid sellest, kuidas juhid läbi oma igapäevaste tegevuste tõendavad organisatsiooni põhiprintsiipide vaieldamatut kehtivust.

Go to Top