ACCE100 – Air Cargo annab sinu ärile tiivad

              

Aastal 2021 on Tallinna Lennujaama Air Cargo HUB põhjamaade efektiivsem logistikakärg, mis väärindab aastas üle 100 000 tonni kaubavooge.

Tehnoloogia on muutnud meie maailma imeväikeseks. Ära lase sel võimalusel muutuda Sinu ärile ohuks.

Q4 prioriteedid

 • Digiteerimise koostöö on viinud esimese pilootprojektini;
 • Kirjeldatud on Eesti e-kommertsi väärtuspakkumine ja see on testitud 15 kliendiga;
 • Eesti ja Hiina vahel on määratud lennuvedajad ja sihtkohad.

 Tegevused:

 • Osalemine EAS-i kõrgetasemelisel visiidil Hiina 12.-18.10.2019, mille eesmärgiks oli koostöö arendamine e-kaubanduse, logistika ja IKT valdkonnas.
 • Uus inglise ja hiina keelne koduleht acce100.com
 • Prioriteetide ülevaatus igakuise koosoleku raames Tallinna Lennujaamas 14.11.2019. Registreeru siin.
 • Finnair Cargo Helsingi COOL terminali külastus 4. detsember 2019. Registreeru siin.

Ole julge, söanda küsida

veiko.sepp@empowerment.ee
+372 512 2944

2019 aasta initsiatiivid, loomaks eeldused 2021 aastaks strateegilise võimekuse saavutamiseks:

 • disainitud Tallinn Air Cargo Hub TLLCH teenus, mis on testitud vähemalt 15 potentsiaalse kliendi vastu ja millel on 3 maksvat klienti;
 • välja on selgitatud tootjad ja tooterühmad, mida saame eksportida ning millised on vastavate sihtriikide võimalused ning piirangud;
 • liikmelisused (FAA, Cape Town Treaty) on võetud valitsuse programmi;
 • 2019 aastal on alustatud 2 – 3 reaalset infrastruktuuri loomise projekti;
 • toimib ACCE koostöövõrgustik, mis tagab tegevuse jätkuvuse ning süsteemsuse.

Strateegilised võimekused, mis peavad olema loodud aastaks 2021, et täituks eesmärk läbi TLLCH teenindada 100 000 tonni mahus air cargo kaubavooge:

 • toimib regulaarne kargoliin Aasiasse, 10 lendu nädalas. Regulaarliinide graafikute tihedus tagab piisava jätkuliinide olemasolu;
 • Tallinna Lennujaam on kauba vedajate ja omanike poolt hinnatud kui Põhja-Euroopa efektiivsem Air Cargo HUB, kuhu on kaasatud kogu kabaveoahel (TLLCH);
 • TLLCH on koostöös partneritega välja arendanud infrastruktuuri, mis suudab teenindada 100 000 tonni kabavoogusid aastas;
 • TLLCH suudab teenindada ja pakkuda koostööpartneritele regulaarselt kaubaveoteenust – Euroopa, Aasia, Aafrika ja Ameerika suunal;
 • Eesti riiklikud regulatsioonid soosivad sektori arengut:
  • Eesti Lennuamet on FAA auditeeritud;
  • Eesti on ühinenud Cape Town konventsiooniga (Cape Town Treaty);
  • leping Venemaaga ülelendude osas ning sihtriikidega lepingud strateegiliste punktide teenindamiseks
 • Paketeeritud on teenused, mille abil on koostöövõrgustiku liikmetel lihtsam arendada oma tegevust uutel turgudel.

Kui jälgida olulisemaid trende, mis lähiajal mõjutavad ettevõtete edukust, siis võtmeteguriks on tehnoloogia. Lähiaastateks ennustatakse majanduskriisi, kuid kas tegu on majanduslangusega või pigem struktuursete muudatustega maailma majanduses? Kriisis tugevamad kasvavad, keskmised elavad selle kuidagi üle ning nõrgemad loovutavad oma turuosa tugevamatele. Evolutsiooniteooriast teame, et tugevus ei tähenda suurust vaid nutikust. Selleks, et lennukargo arengus peituv võimalus realiseeruks, toimus 23.01.2019 valdkonna liidrite ajurünnak, mille tulemusel valmis alljärgnev tegevusplaan.