Eneseanalüüsi vestlus

Suhted, mitte võim, aitab sul saavutada tulemused – Kim Scott

Probleem:

  • Juhtide jaoks on probleemiks inimeste vähene pühendumus. Pühendumus on kahepoolne suhe. Teise inimese vastu saab olla vaid siis kui sa sellest inimesest tõeliselt isiklikult hoolid;
  • Juhid väidavad, et nad ei mõista miks inimesed käituvad neile mitte arusaadav moel ja miks nad ei saavuta soovitud tulemusi;
  • inimesed väidavad, et juhtidel ei tunne huvi nende tegemiste vastu. Juhtidel ei ole aega oma inimeste ära kuulamiseks.

Lahendus:

  • regulaarsed ja sagedased 1:1 vestlused meeskonna liikmetega;

Tulemus:

  • inimesed on enda jaoks mõtestanud läbi, mis on tema eesmärgid nii era- kui tööelus;
  • juht on kursis, mis meeskonnas toimub ja loob tingimused pidevaks innovatsiooniks
  • aidates inimestel endil lahti mõtestada, mida inimene tegelikult soovib saavutada ja kuidas ta tulemuse saavutab, näitab juht ülesse tõelist hoolivust.

Kasulik lugemine:

Soovin osaleda

Töötuba toimub arutelu vormis.

Asukoht: Empowerment kontoris või virtuaalkeskkonnas Zoom

Osalejate arv on piiratud!

Töötuba saad tellida ka oma meeskonnale