Kas soovid tugevana
kriisist välja tulla?

Lihtsalt rakendatav juhtimissüsteem, mis kiiresti
ja kordades parandab meeskonna sooritusvõimet.

Tahad kasvada

kiirelt suureks?

Lihtsasti rakendatav juhtimissüsteem,
mis kordades parandab meeskonna sooritusvõimet.

Meie kliendid

Villu Otsmann, juhtivpartner

Eelkõige neile, kes tunnevad, et tahavad mugavustsoonist välja saada ja sellepärast, et see võimaldab arengutempot oluliselt tõsta.

Rivo Kütt, juhatuse liige

Peale eesmärkide täpset sõnastamist on ISEE meeskonnas justkui teine hingamine. Teame meeskonnana, mille nimel töötame, kuhu liigume ja mis on tulemus.

Rainer Kütt, juhatuse esimees

Kõikidele eesti ettevõtetele, kes arvavad, et enam paremini ei saa – saab küll!

Avo Tõlpt, nõukogu esimees

Neile, kes soovivad seada hulljulgeid eesmärke. Alati on hea, kui on keegi usaldusväärne, kes ettevõetut kõrvalt vaatab, peegeldab ja silmi avab.

Gerd Müller, juhatuse esimees

.. juhtisid tähelepanu muudatuste vajadusele, mida muidu poleks me ehk antud ajahetkel olulisteks pidanud.

Olulistele küsimustele saad kohe vastused helistades

Kuidas me parandame meeskonna sooritusvõimet?

Meeskonna joondamine

Meeskond liigub ühes rütmis eesmärgi poole, mis kõiki innustab.

Pühendumuse loomine

Igal meeskonna liikmel on selge, milline on tema panus ühise eesmärgi saavutamisel.

Parandame koostööd

Järjepidev parema lahenduse otsimine läbi regulaarse tagasiside.

Miks kliendid meid valivad?

Lihtsus ja läbipaistvus

Kiiresti kasutuselevõetav töövahend, mis seob strateegia igapäevaste tegevustega.

Tulemustest sõltuv tasu

Partnerlus loob kindlustunde eesmärkide saavutamisel.

Kogenud ja nõudlikud treenerid

Kogemuse ja kaasaegsete praktikate kooslus annab parima tulemuse.

Kasutusvalmis tarkvaralahendus

Lihtsustab juhtimisüsteemi haldamist ja loob läbipaistvuse.

Meeskond

Andres Haavel
Andres Haavel
Arengu kiirendaja
Veiko Sepp
Veiko Sepp
Müügivõimendaja
Toomas Soosaar
Toomas Soosaar
Meeskonna sooritusvõime kasvataja
Jaano Inno
Jaano Inno
Meeskonna sooritusvõime kasvataja
Piret Põldre-Vahur
Piret Põldre-Vahur
Organisatsioonikultuuri mudija
Argo Rannamets
Argo Rannamets
Arengu kiirendaja

Õnn ja muutus käivad käsikäes.
Aitame Sul jõuda kiire kasvuni.