ACCE100 – Air Cargo annab sinu ärile tiivad 2019-09-09T08:45:35+02:00

ACCE100 – Air Cargo annab sinu ärile tiivad

                

Aastal 2021 on Tallinna Lennujaama Air Cargo HUB põhjamaade efektiivsem logistikakärg, mis väärindab aastas üle 100 000 tonni kaubavooge.

Tehnoloogia on muutnud meie maailma imeväikeseks. Ära lase sel võimalusel muutuda Sinu ärile ohuks.

Q3 prioriteedid

 • Võrgustikku on kaasatud 20 ekspedeerijat, kes toetavad nii vaimselt kui rahaliselt koostöövõrgustikku;
 • Kirjeldatud on Tallinn Cargo HUB väärtuspakkumine ja see on testitud vähemalt TOP3 Cargo vedaja vastu
 • Igale kuukoosolekule on kutsutud vähemalt 1 Cargo TOP vedaja
 • ACCE100 on meedias kajastatud vähemalt 3 korral, millel tulemusena võrgustikuga aktiivsete liikmete arv on kasvanud 35-le liikmele
 • Kohtutud on Hiina saatkonnaga saavutamaks kokkulepe Tallinnast lendamiseks 6 sihtpunkti Hiinas.

 Tegevused:

 • Lennukargo väärtuspakkumise töötuba, kolmapäeval 11.09. kell 9.00 Empowerment kontoris Lasnamäe 4B – 18,  registreeru siin.
 • Digiteerimise töötuba, reede 13.09. kl 11.00 Tieto kontorisse Tammsaare Ärikeskuses, Tammsaare 47 registreeru siin.

Ole julge, söanda küsida

veiko.sepp@empowerment.ee
+372 512 2944

Registreeru siin

2019 aasta initsiatiivid, loomaks eeldused 2021 aastaks strateegilise võimekuse saavutamiseks:

 • disainitud Tallinn Air Cargo Hub TLLCH teenus, mis on testitud vähemalt 15 potentsiaalse kliendi vastu ja millel on 3 maksvat klienti;
 • välja on selgitatud tootjad ja tooterühmad, mida saame eksportida ning millised on vastavate sihtriikide võimalused ning piirangud;
 • liikmelisused (FAA, Cape Town Treaty) on võetud valitsuse programmi;
 • 2019 aastal on alustatud 2 – 3 reaalset infrastruktuuri loomise projekti;
 • toimib ACCE koostöövõrgustik, mis tagab tegevuse jätkuvuse ning süsteemsuse.

Strateegilised võimekused, mis peavad olema loodud aastaks 2021, et täituks eesmärk läbi TLLCH teenindada 100 000 tonni mahus air cargo kaubavooge:

 • toimib regulaarne kargoliin Aasiasse, 10 lendu nädalas. Regulaarliinide graafikute tihedus tagab piisava jätkuliinide olemasolu;
 • Tallinna Lennujaam on kauba vedajate ja omanike poolt hinnatud kui Põhja-Euroopa efektiivsem Air Cargo HUB, kuhu on kaasatud kogu kabaveoahel (TLLCH);
 • TLLCH on koostöös partneritega välja arendanud infrastruktuuri, mis suudab teenindada 100 000 tonni kabavoogusid aastas;
 • TLLCH suudab teenindada ja pakkuda koostööpartneritele regulaarselt kaubaveoteenust – Euroopa, Aasia, Aafrika ja Ameerika suunal;
 • Eesti riiklikud regulatsioonid soosivad sektori arengut:
  • Eesti Lennuamet on FAA auditeeritud;
  • Eesti on ühinenud Cape Town konventsiooniga (Cape Town Treaty);
  • leping Venemaaga ülelendude osas ning sihtriikidega lepingud strateegiliste punktide teenindamiseks
 • Paketeeritud on teenused, mille abil on koostöövõrgustiku liikmetel lihtsam arendada oma tegevust uutel turgudel.

Kui jälgida olulisemaid trende, mis lähiajal mõjutavad ettevõtete edukust, siis võtmeteguriks on tehnoloogia. Lähiaastateks ennustatakse majanduskriisi, kuid kas tegu on majanduslangusega või pigem struktuursete muudatustega maailma majanduses? Kriisis tugevamad kasvavad, keskmised elavad selle kuidagi üle ning nõrgemad loovutavad oma turuosa tugevamatele. Evolutsiooniteooriast teame, et tugevus ei tähenda suurust vaid nutikust. Selleks, et lennukargo arengus peituv võimalus realiseeruks, toimus 23.01.2019 valdkonna liidrite ajurünnak, mille tulemusel valmis alljärgnev tegevusplaan.