ACCE100 – Air Cargo annab sinu ärile tiivad 2019-03-18T12:19:46+02:00

ACCE100 – Air Cargo annab sinu ärile tiivad

Aastal 2021 on Tallinna Lennujaama Air Cargo HUB põhjamaade efektiivsem multimodaalne logistikakärg, mis väärindab aastas üle 100 000 tonni kaubavooge.

Tehnoloogia on muutnud meie maailma imeväikeseks. Ära lase sel võimalusel muutuda Sinu ärile ohuks.

Kui jälgida olulisemaid trende, mis lähiajal mõjutavad ettevõtete edukust, siis võtmeteguriks on tehnoloogia. Lähiaastateks ennustatakse majanduskriisi, kuid kas tegu on majanduslangusega või pigem struktuursete muudatustega maailma majanduses? Kriisis tugevamad kasvavad, keskmised elavad selle kuidagi üle ning nõrgemad loovutavad oma turuosa tugevamatele. Evolutsiooniteooriast teame, et tugevus ei tähenda suurust vaid nutikust. Selleks, et lennukargo arengus peituv võimalus realiseeruks, toimus 23.01.2019 valdkonna liidrite ajurünnak, mille tulemusel valmis alljärgnev tegevusplaan.

60 päeva prioriteedid, asjad mis peavad saama tehtud:

 1. kaardistatud on vähemalt 30 potentsiaalse strateegilise kliendi ootused Tallinna Lennujaama Cargo Hub teenusele;
 2. vähemalt 10 väärtusahelast kasu saavat Eesti kaubaomanikku on kaasatud ACCE partneriteks;
 3. valitsusprogramm sisaldab ACCE arenguks vajalikke initsiatiive;
 4. ACCE organisatoorne vorm ja rahastus on kokku lepitud;
 5. ühine infohalduskeskkond on loodud.

2019 aasta initsiatiivid, loomaks eeldused 2021 aastaks strateegilise võimekuse saavutamiseks:

 • disainitud Tallinn Air Cargo Hub TLLCH teenus, mis on testitud vähemalt 15 potentsiaalse kliendi vastu ja millel on 3 maksvat klienti;
 • välja on selgitatud tootjad ja tooterühmad, mida saame eksportida ning millised on  vastavate sihtriikide võimalused ning piirangud;
 • liikmelisused (FAA, Cape Town Treaty) on võetud valitsuse programmi;
 • 2019 aastal on alustatud 2 – 3 reaalset infrastruktuuri loomise projekti;
 • toimib ACCE koostöövõrgustik,  mis tagab tegevuse jätkuvuse ning süsteemsuse.

Strateegilised võimekused, mis peab olema loodud aastaks 2021, et täituks meie eesmärk läbi TLLCH teenindada 100 000 tonni mahus air cargo kaubavooge:

 • toimib regulaarne kargoliin  Aasiasse, 10 lendu nädalas. Regulaarliinide graafikute tihedus tagab piisava jätkuliinide olemasolu;
 • Tallinna Lennujaam on kauba vedajate ja omanike poolt hinnatud kui Põhja-Euroopa efektiivsem Air Cargo HUB, kuhu on kaasatud kogu kabaveoahel (TLLCH);
 • TLLCH on koostöös partneritega välja arendanud infrastruktuuri, mis suudab teenindada 100 000 tonni  kabavoogusid aastas;
 • TLLCH suudab teenindada  ja pakkuda koostööpartneritele regulaarselt kaubaveoteenust – Euroopa,  Aasia, Aafrika ja Ameerika suunal;
 • Eesti riiklikud regulatsioonid soosivad sektori arengut:
  • Eesti Lennuamet on FAA auditeeritud;
  • Eesti on ühinenud Cape Town konventsiooniga (Cape Town Treaty);
  • leping Venemaaga ülelendude osas ning sihtriikidega lepingud strateegiliste punktide teenindamiseks
 • Paketeeritud on teenused, mille abil on koostöövõrgustiku liikmetel lihtsam arendada oma tegevust uutel turgudel.

Täiendav info:

Veiko Sepp

veiko.sepp@empowerment.ee
+372 512 2944

Ole julge, söanda küsida

Registreeru siin

Järgmise tegevused:

27.03. – Prioriteetide ülevaatus  10:00, Tallinna Lennujaam, nõupidamisruum Zeppelin

Päevakorras on:

 • 10.00. Lufthansa Cargo vaade lennukargo trendidele ja digitaliseerimise mõjudele – Mika Seppälä, Head of Sales and Handling Finland and Baltics, Lufthansa Cargo
 • Diskussioon-Mis peaks juhtuma, et LHC hakkaks regulaarselt lendamaTallinna Lennujaama
 • 11.00. ACCE100 prioriteetide kokkuvõtted
 • 12.00. MTÜ ACCE100 asutamine